Během měsíce června 2018 absolvovalo úspěšně celkem šest táborových pracovníků akreditované rekvalifikační školení Zdravotník zotavovacích akcí. Jednalo se o hlavního vedoucího, zdravotnici (vypršela jí platnost předchozího školení) a čtyři oddíloví vedoucí. Školení proběhlo v prostorách ZŠ Hradištko, jelikož i část pedagogického sboru této školy se  školení taktéž zúčastnila, za což vedení školy velice děkujeme. 

 

Školení se skládalo z několika částí, a to jak z praktických nácviků, tak i z teoretické části studia. Zakončeno bylo závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou. Školením nás provázel úžasný lektor PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA ze společnosti Rescue Training CZ, kterou všem vřele doporučujeme.

 

Vedení spolku je velice rádo, že má takto kvalifikovaný personál na letních dětských táborech, jelikož bezpečnost a zdraví účastnů táborů považujeme za nesmírně důležité a řadíme je mezi naše priority. 

gallery/školení zdravotník
gallery/modrá