- 16. června 2021 -

Ve středu dne 16.06.2021 uspořádal spolek PROFILIS, z.s. na žádost zástupců ZŠ Hradištko a ve spolupráci s touto základní školou v rámci projektového dne Školení zdravovědy a první pomoci pro přípravnou třídu ŽS, tzn. pro předškoláky. 

 

Celé školení bylo samozřejmě koncipováno tak, aby bylo pro nejmenší žáky základní školy pochopitelné a aby se u něj bavili. S přestavkámi trvalo toto školení první pomoci od 08 hodin do 11:30 hodin a všechni přítomní si ho velmi užili. Žáčci nejdříve dostali pracovní listy, kde bylo celkem pět úkolů, které postupně vypracovali, podle toho, jaké se zrovna probíralo téma. Jedním z úkolů bylo např. pospojovat obrázky složek IZS se situacemi, ke kterým bývají tyto složky volány. Děti se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze zdravovědy a první pomoci. Naplní tohoto školení byla např. tato témata - Co je to první pomoc a k čemu slouží, důležitá telefonní čílsa, oznamovací povinnost, protišoková opatření, vědomí a bezvědomí, zástava dechu, laická resuscitace, stavy dušnosti, krvácení, zlomeniny a výrony, přehřátí, bodnutí hmyzem, pokousání zvířetem, alergie a alergická reakce, apod.

 

Ke všem tématům probíhala názorná ukázka a praktický nácvik, který si i sami děti vyzkoušely, velice je bavilo např. zjišťování bezvědomí (zavolání a zatřesení s postižením), poslech dechu, volání na RZS, masáž srdce na tréninkové figuríně, uvázání trojcípého šátku, vytvoření stoličky první pomoci atd.

 

Všichni si celé dopoledne užili a na konci všichni účastníci dostali zatavené diplomy za absolvování programu první pomoci.

gallery/foto z akce
gallery/modrá
gallery/obrázek1