- 26. července 2016 -

V rámci letního dětského tábora 2016 Hvězdné Války: Stará Republika se uskutečnil projekt s názvem "Zážitky bez bariéry aneb trávíme čas společně na LDT", který finančně podpořil Fond hejtmana Středočeského kraje, a to částkou 25.000,- Kč. Tato akce se uskutečnila 26.07.2016 a díky tomuto projektu jsme pokračovali v nastartovaných změnách z roku 2015, a to začleněním dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a dále podporou integrace osob s mentálním postižením ( zařazení společných aktivit děti a osob s mentálním postižením ). Na vytipování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., které s těmito dětmi pracuje v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, a navíc osoby s mentálním postižením jsou právě klienty pobytových a ambulantních služeb CSS Hvozdy, o.p.s.

 

Do programu tábora jsme zařadili aktivity, které spočívají ve vzájemné komunikaci a spolupráci dětí a osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které náš tábor navštívili. Děti klientům Hvozdů představily při slavnostním nástupu v kostýmech táborovou hru a příběh, ukázaly jim oddílové pokřiky a zazpívaly táborovou hymnu. Také byla hostům předvedena scénka z příběhu tábora. Následně bylo pro všechny přítomné připraveno překvapení v podobě ukázky sokolnictví a dravých ptáků. Poté byly pro všechny zorganizovány jednoduché soutěže, při kterých se osoby s mentálním postižením staly členy jednotlivých oddílů a mohli společně zápolit s dětmi. Po soutěžním klání čekalo všechny občerstvení a povídání o zážitcích z her spojené s hodnocením dosavadního průběhu tábora. Nakonec se všichni zúčastnili slavnostního vyhlášení a odměňování zúčastněných.

 

Cílem projektu bylo podpořit integraci osob s mentálním postižením do běžné komunity dětí a zároveň seznámit děti nenásilnou a zajímavou formou s prací s osobami s mentálním postižením a u dětí školního věku dále rozvíjet úctu a pochopení k těmto osobám.

TATO AKCE BYLA REALIZOVÁNA S PŘISPĚNÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

gallery/zážitky
gallery/biglogo-kusk-ts1512637143.jpg

Fond hejtmana Středočeského kraje

gallery/foto z akce
gallery/modrá