- 23. ledna 2016 -

V sobotu 23. ledna 2016 pořádal spolek PROFILIS, z.s. ve spolupráci se zámkem Slapy akci pro děti s názvem " Za tajemstvím slapského zámku ". Děti začaly na zámek přicházet ve 14 hodin a hned se vrhly do soutěžení. Ihned u vchodu po přivítání jim byla dána soutěžní karta s jejich jménem a jako první úkol pro ně byla připravena zkouška odvahy, jelikož museli sejít do sklepení zámku, zde pak pokračovaly pouze po svíčkách k místu, kde se podepsaly, ale cestou na ně čekalo překvapení formou dvou zámeckých příšer - skřetů. Děti to však zvládly a po podpisu se mohly vydat do druhého patra zámku, kde bylo připraveno celkem osm soutežních disciplín. Na každém stanovišti děti nejdříve absolvovaly krátký test znalostí ( otázky byly rozděleny na mladší a starší kategorii, např. Která zelená pohádková postava žije pod vodou a vyjmenuj další tři pohádkové postavy nebo Jak se jmenuje podle pověstí vládce pekel? ) Když splnili vědomostní část, čekalo je prokázání zručnosti a fyzických schopností.

 

Poté když soutěžící splnili všechna stanoviště, mohli pokračovat do trůnního sálů s historickou hudbou, kde na ně čekal královský dvůr - stráž, dvorní dáma, král a královna. Zde dostali od historických postav erb a symbol odvahy v podobě medaile na krk, vzpomínkový umělohmotný odznak zámku Slapy, sladkou odměnu a nechyběl ani diplom za absolvování celé cesty. Akce byla velice podařená a skončila až po 17 hodině. Děti i jejich rodiče odcházeli nadšení a mnoho jich děkovalo a ptalo se, zda budou pořádány další akce. Účast cca 50 dětí nás velice mile překvapila a doufáme, že se se všemi opět setkáme na další akci pro děti.

FOTOGALERIE Z AKCE

gallery/modrá

VIDEO REPORTÁŽ REGIO TV

gallery/tajemství