gallery/sponzoři a dárci

Jelikož je pořádání letních dětských táborů v našem standardu velice finančně nákladné a my se stále snažíme udržovat přiměřenou cenu ( dle serveru Táboření.cz patříme stále k nejlevnějším táborům ve Středočeském kraji v naší kategorii ), jsme nuceni každým rokem shánět sponzory a dárce, kteří by přispěli na náš tábor. Z finančních příspěvků pak můžeme zakoupit mnoho provozního materiálu, materiál na výrobu kostýmů a rekvizit, ale především mnoho krásných odměn, sladkostí a dárků pro děti. Kromě financí jsme vděčni za jakoukoliv materiální pomoc, která zvyšuje kvalitu naší činnosti.

 

V roce 2017 a 2018 patřil mezi naše hlavní sponzory a dárce Středočeský kraj, kde jsme získali finanční podporu v rámci dotačních řízení - jednalo se o dotační program Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji.

 

Dalším významným partnerem pro naše tábory je Městys Štěchovice, který již řadu let přispívá částkou 10.000,- Kč. Část této částky je použita na ubytování a stravu na táboře pro děti ze sociálně slabších rodin a zbytek na odměny pro účastníky tábora.

 

Kromě finančních příspěvku je pro nás důležitá také materiální podpora. Příkladem této pomoci je internetový obchod zbrane-vzduchovky.cz, který se zabývá prodejem zbraní a munice a který nám pro rok 2018 daroval své zboží v hodnotě 2.000,- Kč (vzduchovky). 

 

Díky sponzorství e-shopu Balistas.cz jsme získali prostředky na nákup nové foukačky pro děti a dále také dětského praku. Věříme, že nám i táborníkům přinesou mnoho vyžití a zábavy. Děkujeme.

Tímto všem sponzorům a dárcům, kteří přispívali nebo stále přispívají na naší činnost velice děkujeme a moc si jejich podpory vážíme.

gallery/biglogo-kusk-ts1512637143.jpg

FOND SPORTU, VOLNÉHO ČASU A PRIMÁRNÍ PREVENCE

PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2017 A 2018

gallery/550px-stechovice_pz_cz_coa.svg
http://www.zbrane-vzduchovky.cz/
gallery/logo balistas png