- RS Spolana Varvažov -

(18.07. - 31.07.2011)

Letní tábor 2011 s názvem Věk Mýtů: Návrat Titánů byl ve znamení fantazy, ale především historie. Ocitli jsme se v dobách mocných bohů ve starověkém antickém Řecku. Poté co byly děti přiřazeny k jednotlivým městským státům, zjistily, že jakási temná bytost jménem Dahaluhas se chystá osvobodit dávné Titány - otce bohů, kteří jsou uvězněni v podsvětí v hlubinách Tartaru, aby svrhli bohy a na zemi nastal chaos. K osvobození však potřebuje tři posvátné artefakty, proto je děti musejí najít dříve než on. Jednalo se o Mapu Tartaru ( pomocí této mapy lze nalézt vězení Titánů ), mušle Tritonus ( tato mušle svým zvukem otevírá brány Tartaru ) a meč Olympu ( tento meč dokáže přetít okovy Kronosse, vůdce Titánů ). V prvním týdnu tábora děti tyto artefakty hledaly, setkaly se s různýmy bytostmi jako byl Chárón - převozník do říše mrtvých, dále Persefóna - manželka boha smrti, zlý kyklop, mocný orlí strážce, vodní duchové, hrdinní válečníci atd. Děti musely také plnit mnoho jiných úkolů a musely postavit oltáře olympským bohům. Nakonec artefakty nalezly a Dahaluhas byl poražen, ale ukázalo se, že Dahaluhas sloužil mocnějšímu pánovi, který chce bohy svrhnout, a to samotnému Hádeovi - bohu smrti. Ten si také v půlce tábora přišel osobně pro tři artefakty, dětem je ukradl a podařilo se mu osvobodit Titány z Tartaru. Také zahalil temným dýmem Olymp - sídlo bohů, aby neviděli, co se děje na zemi. Proto měli děti za úkol v druhé půlce tábora najít cestu na Olymp, dostat se tam a varovat bohy před nebezpečím Titánů. Dětem při tomto pomáhalo hodně bájných bytostí, dostaly se až na Atlantidu, ztracené město. Na konec však cestu úspěšně nalezly a setkaly se se samotnými olympskými bohy, které velice namáhavě přesvědčily. Ti pak vedly svá vojska a Titány porazily jednou pro vždy.

gallery/oddíly a dokumenty
gallery/zelená

Tento rok tábor představoval vojenské ležení a shromaždiště čtyř mocných antických řeckých říší, respektive městských států. Každý stát představoval jeden oddíl. Jednalo se o Spartské království, méstský stát Athény, Mykénskou říši a království Korintu. Každý oddíl měl celkem 12 dětí, byl rozlišen barvou a ve znaku měli jednotlivé oddíly čtyři mocné bohy - Arés, Athéna, Apollón a Artemis.

 

Běheme celého putování získávaly děti mnho různých starověkým svitků a dokumentů a na konci tábora na slavnostním vyhlášení získali diplomy za umístění v celotáborové hře.

gallery/foto tábora
gallery/lt 2011
gallery/img00009
gallery/varvazov-1
gallery/diplom1
gallery/diplom2
gallery/diplom3
gallery/diplom4