gallery/tábory

Letní dětské tábory pořádáme od roku 2003 a jsou každoročním vyvrcholením naší práce s dětmi a mládeží. Organizujeme je v rámci Středočeského kraje, především pak v rekreačním středisku Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem nedaleko Příbrami. Tyto tábory bývají vždy tématické, tzn. že se zcela podřizují celotáborové hře, které je pokaždé zaměřena na nějaké téma (např. Harry Potter, Pán Prstenů, Piráti z Karibiku, Mafie, Star Wars, starověké Řecko či Egypt, severská mytologie apod.).

Každý rok si děti před táborem samotným připravují část převleku k danému tématu, ale většinu kostýmu vyrábíme společně přímo na táboře. Takto oblečení sice nechodíme po celou dobu tábora, ale minimálně jedenkrát denně (na nástup), dále při slavnostních příležitostech (různá vyhlášení) a pokud to vyžaduje celotáborová hra. Naše tábory poté vypadají jako jedno velké divadelní představení, také kvůli častým hraným scénkám ze strany táborových pracovníků.

RS Věšín

Tábory jsou koncipovány tak, aby děti měly co nejvíce zábavy, tzn. že máme vždy jednu hru na dopoledne, okolo 2 hodin, jednu hru na odpoledne, která trvá asi 3 hodiny a ještě bývá večerní program. Do toho jsou nástupy, scénky, polední klid, oddílové nástupy a programy a samozřejmě i osobní volno účastníků (děti).

Hry jsou různé, a to jak venkovní ( sportovní, bojové, poznávací, běhací, vědomostní ), tak občas i ve vnitřních prostorách ( zejména vědomostní hry nebo v případě nepříznivého počasí ).

gallery/info o táborech
  • Naše tábory jsou zaměřeny na děti od 6 do 15 let ( po předchozí domluvě lze idělat i výjimku )
  • Dítě musí mít za sebou alespoň 1. třídu ZŠ ( základy čtení, psaní, ... )
  • Délka trvání táborů je vždy 14 dní ( nejčastěji v měsíci červenci )
  • Organizátorem těchto táborů je zapsaný spolek PROFILIS, z.s.
  • Kapacita tábora se liší, ale pohybuje se mezi 50 a 60 dětmi.
  • Cena tábora se mění v závislosti na růstu ceny za služby a ubytování a dle ceny RS
  • Doprava na tábor i z tábora je vlastním dopravním prostředkem ( organizátor dopravu nezajišťuje )
  • Stravování je zajištěno majitelem RS ( 5x denně - snídaně, svačina, dvouchodový oběd, svačina, večeře)
  • Ubytování bývá v chatkách a pokojích ( většinou pro 3 - 5 osob )
gallery/p1090507-0
gallery/p1060056
gallery/jednotlivé tábory

Zde se nacházejí jednotlivé letní dětské tábory, které jsme pořádali nejdříve v rámci občanského sdružení Štěchovice občanům a následně spolku PROFILIS, od roku 2003. Naleznete zde základní informace a stručný popis tábora, celotáborového příběhu, lokality, termín a také fotografie.

gallery/pracovníci

Táboroví pracovníci se během let samozřejmě různě mění a střídají, ale vždy se jednotlivé táborové party skládají z hlavního vedoucího, jeho zástupce, zdravotnice tábora, oddílových vedoucích a praktikantů.

gallery/otázky

V této sekci naleznete nejčastěji pokládané otázky, které souvisejí s konáním letních dětských táborů, například ohledně okolí tábora, hygieny, dopravy na tábor, ubytování, stravování, zdravotní péče, návštěv, denního režimu apod. Na každou otázku zde naleznete odpověď.

gallery/řád tábora

Zde naleznete táborový řád, který je nedílnou součástí smluvních ujednání, která jsou přílohou k přihlášce na tábor. Táborový řád je pro všechny účastníky tábora závazný, děti jsou s ním v úvodu seznámeny a je vždy pověšen v rpůběhu celého tábora na viditelném místě.

Naše tábory jsou uvedené na hlavních táborových serverech České republiky.

gallery/obrázek1
gallery/obrázek2
gallery/logo
gallery/logo
gallery/165