gallery/nejčastější dotazy

Jaké je okolí tábora?

Naše tábory se konají v rekreačním středisku Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem v samém srdci brdských lesů. Jedná se o krásnou, idilyckou a klidnou oblast plnou jehličnatých a smíšených lesů. Okolo tábora se dále kromě lesů nacházejí louky, turistické stezky, skály a rybníky.

Jak často se děti na táboře sprchují?

Děti se na táboře sprchují vždy jednou za dva dny, tzn. celkem 7x za celý tábor. Je to z důvodu střídání se s dalšími tábory, která s námi RS Věšín obývají. Důležitou informací je, že v RS Věšín jsou od roku 2015 zcela nově postavené moderní umývárky s WC.

Jak se dostat na tábor (RS Věšín) vlastním dopravním prostředkem?

RS Věšín se nachází cca 3 km od centra ( obecní úřad ) obce Věšín směrem na Spálené Poříčí po silnici č. 19. Tímto směrem se zhruba 1,5 km od okraje obce nachází odbočka doleva přímo do lesa ( před odbočkou je cedule Rekreace Brdy ), po této lesní cestě jedete asi 450 m až k hlavní bráně RS Věšín. Jedná se o okres Příbram ve Středočeském kraji.

Jsou v ubytovacích prostorách k dispozici elektrické zásuvky?

Ano, na chatkách i na pokojích je zabudována elektřina včetně zásuvek a nejen to, v ubytovacích prostorách je také vlastní umyvadlo s ohřívačem a tudíž i teplou vodou.

Jak je tábor v noci hlídán, jsou noční hlídky?

Celý objekt tábora je oplocen a na noc uzavřen, navíc je podél cest venkovní světlo, tudíž nejsou noční hlídky dětí zapotřebí. Celý objekt tábora pravidelně obchází noční služba vedoucích.

Je možné přizpůsobit stravovací režim (diabetik, bezlepková dieta) účastníkům tábora?

Ano, s tímto nemáme problém. Stravování je zajištěno formou smluvního ujednání s majitelem RS Věšín, ale vždy po domluvě nám vychází vstříc.

Lze zařídit, aby byli kamarádi či příbuzní spolu ubytováni nebo v oddíle?

Co se týká ubytování, to necháváme zcela na dětech ( samozřejmě dívky a chlapci zvlášť ). Rozdělení do oddílu má pak na starosti hlavní vedoucí tábora, máme smíšené oddíly ( 6 -15 let ) a většinou dáváme kamarády spolu do oddílu v případě, že jedou poprvé. Je to vždy o domluvě s vedením tábora. Bohužel někdy to nevyjde, jelikož chceme, aby byly oddíly věkově vyrovnané.

Lze vystavit fakturu pro zaměstnavatele pokud přispívá na tábor?

Ano, s vystavením faktury nemáme problém. Je potřeba zaslat na e-mail spolku následující údaje - název a adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ, příspívající částka, specifické požadavky na fakturu (např. zaměstnanecké číslo), adresa, kam fakturu zaslat

Musejí si děti brát na tábor vlastní lůžkoviny?

Není potřeba si brát lůžkoviny s sebou na tábor, chatky i pokoje jsou zcela vybaveny. Pokud ovšem dává někdo přednost své dece či spacáku, vzít si je může.

Jak je na táboře zajištěno stravování?

Děti se stravují v prostorné zděné jídelně pod dohledem oddílových vedoucích. Veškeré nádobí děti dostávají ( nebrat si příbory ani ešusy ). Stravování je poskytnuto celkem 5x denně ( snídaně, svačina, dvouchodový oběd - polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře ) a celý den je k dispozici čaj nebo šťáva v prostorách jídelny.

Jak je na táboře zajištěna zdravotní péče o děti?

Po celou dobu konání tábora je v táboře přítomna zdravotnice tábora, navíc i ostatní táboroví pracovníci jsou proškoleni ze základů zdravovědy a první pomoci. V roce 2016 získali všichni táboroví pracovníci akreditaci ze zdravotního kurzu pro táborové pracovníky a v roce 2018 dokonce prodělalo 7 praconíků rekvalifikační školení "Zdravotník zotavovacích akcí".

Marodka je pak vybavena základním zdravotnickým materiálem dle platných předpisů. V případě potřeby zabezpečí tábor odvoz k odbornému lékaři či na pohotovost (Rožmitál pod Třemšínem, Příbram).

Lze navštívit dítě v průběhu tábora?

Návštěvy dětí v době konání tábora nejsou z hygienických a výchovných důvodů vhodné, a tudíž je nedoporučujeme. V případě, že na návštěvě zákonný zástupce dítěte trvá, vždy o tom musí být nejdříve informováno vedení tábora.

Jaký je režim táborového dne?

Denní režim se v případě potřeby upravuje (počasí, výlet) a je vyvěšen na táboře na dobře viditelném místě (klubovna).

 

07:30 - budíček
07:40 - rozcvička
07:50 - ranní hygiena
08:00 - snídaně
09:00 - ranní nástup
09:45 - svačina
10:00 - dopolední program
12:00 - hygiena, oběd
14:30 - odpolední nástup
14:45 - svačina
15:00 - odpolední program
18:00 - hygiena, večeře
19:00 - večerní nástup, vyhodnocení dne
19:30 - večerní program
21:30 - večerní hygiena
22:00 - večerka

Jakékoliv další dotazy Vám ochotně zodpoví vedení tábora buď po telefonu

nebo prostřednictvím e-mailu.