gallery/táboroví pracovníci

Táboroví pracovníci jsou lidé, kteří dělají přímou práci s dětmi na letních dětských táborech. Většina těchto pracovníků je současně i členy spolku PROFILIS, z.s. a kromě táborů se podílejí i na organizování a přípravách dalších akcí pro děti či širokou veřejnost. Jedná se vesměs o mladé lidi ( věkový průměr 20 - 30 let ), které práce s dětmi velice naplňuje a baví. 

 

Všichni táboroví pracovníci předkládají před samotným odjezdem na tábor každoročně aktuální Výpis z rejstříku trestů a Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi. Každoročně je také celý tým proškolován z Bezpečnosti práce a požární ochrany, první pomoci, pedagogického minima a základů psychologie.

 

V roce 2016 prošel celý náš tým akreditovaným kurzem první pomoci a zdravovědy pro táborové pracovníky. čímž se zvýšil svou kvalifikaci pro práci s dětmi. Následně pak v roce 2018 prošlo celkem 7 táborových pracovníků akreditovaným rekvalifikačním školením na ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

 

Tým táborových pracovníků se skládá z vedení samotného tábora, což je hlavní vedoucí a jeho zástupce, dále táborová zdravotnice, oddíloví vedoucí ( nad 18 let ) a praktikanti ( 15 - 18 let ).

gallery/p1060056
gallery/dsc_0173
gallery/vedení tábora

Jakub ČANDA, hlavní vedoucí

" Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje mě, letní dětské tábory, které pořádáme, beru jako svoje dítě, které jsem si už od jeho počátků "vychoval". Hned jakmile skončí jeden ročník, už přemýšlím nad dalším tématem a těším se na tábor možná více jak děti. Důležité je, aby tábor děti bavil, aby se na něj rády vracely a také, aby se zde něco naučily, a o toto se vždy s týmem vedoucích snažíme. Největší odměnou je vidět děti, když se jim z tábora nechce domů."

Petra ČANDOVÁ, zástupce hlavního vedoucího a táborová zdravotnice

" Na tábory jezdím velice ráda, protože jako matka dvou synů moc dobře vím, jak je práce s dětmi důležitá a stejně tak vím, že dětský tábor rozvíjí nejen fantazii, vědomosti a představivost dítěte, ale také formuje jeho charakter a smysl pro přátelství a odpovědnost."

gallery/modrá
gallery/vedoucí a praktikanti

Tým oddílových vedoucích a praktikantů se rok od roku obměňuje, pokaždé však jezdí osoby, které jsou prověřené a které dobře známe. Praktikanty a následně vedoucí většinou rekrutujeme z dětí, které naším táborem prošly. V současnosti cca čtyři roky držíme stabilní tým vedoucích, který se mění pouze minimálně.

 

OBSAZENÍ LT 2019 (vedoucí a praktikanti)

gallery/školení 1. pomoci

V sobotu 7. května 2016 prodělali všichni táboroví pracovníci (oddíloví vedoucí, praktikanti, hlavní vedoucí a zdravotnice) pro letní dětský tábor 2016 školení 1. pomoci - akreditovaný kurz pro táborové pracovníky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých poznatků a praktických rad, zkoušeli jsme si resuscitaci dítěte i dospělého, zastavení krvácení, ošetření zlomenin a mnoho dalších případů zranění. Školení bylo velice přínosné a vedení tábora je rádo, že má plně kvalifikované pracovníky.

gallery/021
gallery/010
gallery/016
gallery/020
gallery/002
gallery/001
gallery/007
gallery/zelená